Certifikace a osvědčení

Certifikát

PLOCHÉ STŘECHY – SEMINÁŘ

Osvědčení

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU PROTAN

Certifikát

NADSTAVBOVÉHO ŠKOLENÍ PRO APLIKACI
SYSTÉMU PODTLAKOVÉHO KOTVENÍ

Osvědčení

montáž hydroizolačních fólií systémů FATRAFOL

Osvědčení

MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ SYSTÉMŮ FATRAFOL